Емісія акцій, реєстрація

Предлагаем: Емісія акцій, реєстрація
Каталог: Готовый бизнес: услуги

Надаемо послуги акціонерним товариствам по реєстрації додаткової емісії акцій, знерухомленню акцій та переведенню їх з документарної форми в бездокументарну, внесені змін в установчі документи,скликані та проведені Загальних зборів акціонерів, супроводженні лістингу на Фондовій Біржі для ВАТ-ПАТ 044-361--79, 097-992-70-52